top of page
FDWe9y0vqN-Carna4-Duck-3lbNEW-850x1190.j

全犬配方

首要成分

成分

鴨肉、豬肝、雞蛋、有機發芽大麥種子、鯡魚、蠶豆、甘薯、有 機發芽亞麻籽、有機發芽扁豆、有機發芽豌豆、馬鈴薯澱粉、蘋果、紅蘿蔔、鹽、乾海帶。

* 成分及營養分析資料,以包裝袋上英文說明為準

 

鴨肉

豬肝

雞蛋

發芽種子

營養分析

粗蛋白(最少) ........................... 29%

粗脂肪(最少) ........................... 15%

粗纖維(最高) ............................. 4%

水分(最高) ............................... 10%

亞油酸(最少) .......................... 2.6%

EPA + DHA(最少) .................1.15%

鈣(最少) ...................................1.2%

磷(最少) .................................. 1.0%

鉀(最少) .................................. 0,8%

鈉 (最少) .................................. 0.33%

鐵(最少) .......................... 180 mg/kg

銅(最少) ............................ 17 mg/kg

鋅(最少) .......................... 230 mg/kg

維他命A(最少) ............. 17,000 IU/kg

維他命D(最少) ............... 2,100 IU/kg

維他命E(最少) ................... 340 IU/kg

維他命B1(最少) ................ 9.0 mg/kg

核黃素(最少) .................... 4.4 mg/kg

維他命B3(最少) ................ 43 mg / kg

維他命B5(最少) ................ 26 mg / kg

維他命B6(最少) ................ 10 mg / kg

葉酸(最少) ....................... 0.9 mg / kg

維他命B12(最少) ........... 0.22 mg / kg

膽鹼(最少) ................... 2,600 mg / kg

β-胡蘿蔔素....................... 1.8mg / kg Omega-6脂肪酸(最少) ............. 2.6% Omega-3脂肪酸(最少) ............. 1.7%

能量:4,500kcal/kg或525kcal/cup ME

相關產品

bottom of page